Jsme držiteli osvědčení o školení ADR.

Provádíme přepravu nebezpečných nákladů následujících tříd :

 

Třída 2—Plyny

Třída 3 - Hořlavé kapaliny

Třída 4 - Hořlavé tuhé látky

Třída 5 - Látky podporující hoření

Třída 6 - Jedovaté látky

Třída 8 - Jiné nebezpečné látky a předměty

 

            

Autodoprava a pneuservis Karel Drlík

Přeprava nebezpečných nákladů

Textové pole: Doprava
Textové pole: Odtahy vozidel
Textové pole: Kontakt
Textové pole: ADR
Textové pole: Skladování
Textové pole: Napište nám
Textové pole: Pneuservis#